načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Irma
Telefón +421 44 5222484

O škole

Materská škola v Liptovskom Petre je dvojtriedna, s celodennou prevádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku spravidla od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia) je 30 detí.
Objekt je adaptovaný v bývalej bytovej jednotke po rozsiahlej rekonštrukcii a vyhovuje požiadavkám výchovno - vzdelávacieho procesu detí.

Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii nasledovné priestory:

Prízemie: spoločná vstupná hala pre kuchyňu s dvomi skladmi na potraviny a WC pre personál, šatňou pre deti 1.triedy.Na prízemí sa tiež nachádza telocvičňa, spoločná jedáleň pre všetky deti a učiteľky z oboch tried. Nachádza sa tu aj sociálne zariadenie s dvomi umývadlami a dvomi WC pre deti, v prípade nutnosti počas stolovania či cvičenia. Na prízemí v pravo je kancelária vedúcej školskej jedálne

I.poschodie: tu sa nachádza šatňa pre deti 2.triedy,ako aj dve WC a dve umývadlá pre deti. V vstupnej hale je WC pre personál a sklad na hygienické potreby pre upratovačku. Zo vstupnej haly sa vchádza do zborovne pre učiteľky a skladu na posteľnú bielizeň pre deti. Na tomto poschodí sa nachádza herňa a spálňa pre deti od 4 do 6 rokov. V pravo pri schodisku je kancelária riaditeľky materskej školy.

II. poschodie: tu sa nachádza herňa a spálňa pre deti od 2 až 4 rokov, dve WC, dve umývadlá a sprchový kút pre tieto deti. Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je ohraničená kovovým oplotením. Je vybavená pieskoviskom a certifikovaným záhradným náradím.

Prílohy

Organizácia režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti