načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Želmíra
Telefón +421 44 5222484

Dokumenty a tlačivá

Prílohy

Daň z ubytovania - oznámenie o výške
Žiadosť o pridelenie bytu
Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka - platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ohlásenie o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva
Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti platiteľa dane za ubytovanie za daňovníka
Ohlásenie drobnej stavby- prípojky
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav bytu