načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Benjamín
Telefón +421 44 5222484

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

 • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku (ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky)
 • na vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok
 • dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Zákonný zástupca môže podať žiadosť:
  -    osobne, písomne poštou, e-mailom,
 • počet podaných žiadostí nie je obmedzený, rodič teda môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl. 
   
 • Termín podávania žiadostí
  je od 30. apríla do 31. mája – miesto ako aj podmienky prijatia dieťaťa na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca
 • rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do škôlky vydá riaditeľ najneskôr do konca júna

 

Prílohy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do do materskej školy