načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Irena
Telefón +421 44 5222484

2011

Zasadnutia obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre konané v roku 2011 

Prílohy

9.12.2011
Rozpočet na r.2012-2014
Dodatok č. 1 k smernici o tvorbe a čerpaní fondu opráv
VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...
8.11.2011
10.10.2011
12.9.2011
VZN č. 1/2011 - Podmienky nájmu, kritéria a postup prideľovania nájom.bytov...
Správa o hospodárení obce za I.polrok 2011
Zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu
27.06.2011
Plán práce OZ
30.05.2011
Záverečný účet obce Liptovský Peter za rok 2010
04.04.2011
28.03.2011
Smernica o tvorbe a čerpaní fondu opráv
28.02.2011
Správa o hospodárení obce
Smernica pre vedenie účtovníctva
Plán zasadnutí OZ
24.01.2011