načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Dušana
Telefón +421 44 5222484

Jednota dôchodcov

Naša organizácia bola založená dňa 17. januára 2002, kedy sa stretlo 17 dôchodcov z Liptovského Petra so starostom obce a dvomi členmi OV JDS v Kultúrnom dome v Lipt. Petre.

Do 8.3.2005 nie je záznam o činnosti a nebola vedená ani žiadna agenda. Za predošlé obdobie sa realizoval výlet na Červený kláštor - Pieniny, jedna výročná členská schôdza a zájazd do Poľska.

Na výročnej členskej schôdzi 8.3.2005 bol zvolený nový výbor a postupne sa začala rozvíjať činnosť organizácie aj jej členská základňa. Zorganizovali sme predovšetkým výstavu zručností našich členov v rámci osláv výročia prvých písomných záznamov o Liptovskom Petre, boli sme pozrieť Vysoké Tatry po kalamite, navštívili sme výstavu Flóra Bratislava 2007 a Flóra Olomouc 2008. Činnosť sme zamerali i na spoluprácu s Obecným úradom a na pomoc pri udržiavaní poriadku v našej obci a na miestnom cintoríne a v jeho blízkosti.

Do budúcnosti by sme chceli získať priestor na pravidelnú klubovú činnosť a zamerať sa viac na oblasť sociálnu, vzdelávanie a relax, aby sme i v našom veku stále mali kontakt s dobou v ktorej žijeme.

  V januári 2009 sme vyhodnotili našu činnosť za rok 2008:

  • spoločné posedenie pri pesničkách REPETE, k MDŽ a s Mikulášom, ktorý každého člena aj obdaroval.
  • dva autobusové zájazdy, Flóra Olomouc a okruh okolo Tatier spojený s trhom v Poľsku.
  • zamýšľali sme sa aj nad problémami mládeže spolu so zástupcom obecného zastupiteľstva p. Mgr. Paliderom
  • vyskúšali sme aj posedenie v prírode spojené s opekačkou
  • po prvýkrát sme udelili odmeny našim členom v zmysle stanov a to Pochvalné listy členom: Schlégerovej, Scholtzovej, Zuzaniakovej, Cibulovej a Stachovi; za dobrú spoluprácu Obecnému úradu L. Peter
  • v dobrovoľníckej činnosti sme odpracovali 282 hodín pre obec, 132 hodín pre našu ZO a 1742 hodín pre UPS L. Peter

 

 

V roku 2009 mala naša organizácia 71 členov, aj keď nás niektorí navždy opustili, ale prišli noví členovia a to aj Petrania z Liptovského Hrádku.

Okrem spoločenských a záujmových posedení sme sa aktívne zúčastnili pri oživovaní SKANZENA Pribylina spoločne s organizáciou dôchodcov vo Vavrišove, Pribyline a Kokave spolu so starostami týchto obcí.

Na našu schôdzu prijala pozvanie i paní starostka ktorá nás informovala o zámeroch obecného zastupiteľstva a v neformálnej besede sa pokračovalo do neskorého poobedia. Škoda, že nie je o nás záujem aj zo strany poslancov obecného zastupiteľstva!

Okrem brigádnickej činnosti za krajšiu obec (jar - cesta do L. Hrádku, október - cintorín) sme boli na výlete Betliar, Košice, Levoča, mali sme akciu s prezentáciou o zdraví a zúčastnili sme sa akcií organizovaných okresnou organizáciou JDS.

Ku koncu roku nás navštívil Mikuláš, ktorý dal každému milý darček a rok 2010 sme privítali Novoročnou kapustnicou.

K obohateniu našej činnosti prispieva i možnosť návštevy Tatralandie za symbolické 1 € na 3 hodiny.

 

Každý záujemca o činnosť našej organizácie je u nás vítaný a to nie len dôchodca, ale i ten, kto vie našej organizácii pomôcť alebo navrhnúť niečo zaujímavé pre seniorov našej obce.

Organizácia má ku dňu 31.5.2008 59 členov a činnosť organizuje výbor v zložení:

predseda: Jaromír Hochmal
podpredseda:  Marta Rybanská 
hospodár:  Anna Kompišová
tajomník:  Oľga Uličná 
člen: Eva Schlégerová
  Anna Milecová
  Dušan Ivan


a revízna komisia v zložení: 

predseda: Anna Scholzová
členovia: Elena Zuzaniaková
  Mária Uličná
 

 

V súčasnej dobe sa schádzame v KLUBE SENIOROV každý párny týždeň o 14.00 hod. v zasadačke, kde máme spoločenské hry, záujmovú činnosť a hlavne možnosť sa stretnúť a porozprávať.

Činnosť riadi novelizovaný výbor:

predseda: Hochmal Jaromír
podpredseda: Rybanská Marta
pokladníčka: Slabejová Mária
tajomníčka: Uličná Oľga
členovia:  Milecová Anna
  Ivan Dušan 
  Šintaj Ján


a revízna komisia:

predseda: Uličná Mária 
členovia: Zingerová Viera
  Orfánusová Darina
 

 

28.10.2009 - Jesenná brigáda

28.10.2009

čítat viac