načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnu fotky
pokračova
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Tadeáš
Telefón +421 44 5222484

VZN

Prílohy

VZN č.1/2017 o dotácii MŠ
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN č.1/2016 o dotácii MŠ
VZN č.4/2015 o miestnych daniach
VZN č.3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
VZN č.2/2015 o pitnej vode
VZN č.3/2014 o parkovaní vozidiel
VZN č.2/2014 o čiastočnej úhrade nákladov MŠ
VZN č.1/2014 o dotácii MŠ
VZN č.2/2013 - Zmeny a doplnky ÚPN-O Liptovský Peter
VZN č.1/2013 o poskytovaní príspevku za darcovstvo krvi
dodatok VZN č. 2/2010 účinný od 8.5.2013
VZN č. 5/2012
VZN č. 4/2012
VZN č. 5/2012
VZN č. 3/2012
VZN č. 1/2012
VZN č. 2/2011
VZN č. 1/2011
VZN č. 2/2010
VZN č. 1/2010
VZN č. 4/2009
VZN č. 3/2009
VZN č. 2/2009
VZN č. 1/2009
VZN č. 4/2008
VZN č. 3/2008
VZN č. 2/2008
VZN č. 1/2008
VZN č. 1/2007
VZN č.1/2018 o dotácii MŠ

VZN o určení výšky dotácie

13.01.2018

čítat viac

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ

29.01.2016

čítat viac

VZN - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ

07.01.2016

čítat viac