načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Gabriel
Telefón +421 44 5222484

Oznámenie - Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce

Obec Liptovský Peter, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Liptovský Peter" (ďalej ZaDč.1ÚPN-O) OZNAMUJE, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov PREROKOVNIE NÁVRHU Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Liptovský Peter.

Prílohy

Oznámenie
ZaD2 LP-0-text-navrh
ZaD2 LP-0-text-regul+VPS-schema-navrh
ZaD2 LP-1-sirsie-navrh
ZaD2 LP-1-sirsie-podkl-sutlac UPN-O+ZaD
ZaD2 LP-2-komplex 10-navrh
ZaD2 LP-2-komplex 10-podkl-sutlac UPN-O+ZaD1
ZaD2 LP-3-komplex 5-navrh
ZaD2 LP-3-komplex 5-navrh-LEGENDA
ZaD2 LP-3-komplex 5-podkl-sutlac UPN-O+ZaD1
ZaD2 LP-7-OPaK-navrh
ZaD2 LP-7-OPaK-podkl-sutlac UPN-O+ZaD1
ZaD2 LP-8b-zabery PP-navrh
ZaD2 LP-9a-regul+VPS 5-navrh
ZaD2 LP-9a-regul+VPS 5-navrh-LEGENDA
ZaD2 LP-9a-regul+VPS 5-podkl-sutlac UPN-O+ZaD1
ZaD2 LP-9b-regul+VPS 10-navrh