načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Gabriel
Telefón +421 44 5222484

výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy v Liptovskom Petre

  Obec Liptovský Peter
Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom zákone v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na vymenovanie riaditeľky/riaditeľa Materskej školy, 033 01 Liptovský Peter č. 1
s predpokladaným nástupom 1. júla 2018.

Prílohy

Výberové konanie riaditeľka 2018