načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Eleonóra
Telefón +421 44 5222484

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Liptovský Peter

 Zákazka : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Liptovský Peter

Výzva zverejnená vo vestníku VO č. 57/2017 dňa 21.3.2017 pod č. 3461-WYP

Súťažné podklady :

Prílohy

Napojenie MK na št. cestu vetva A
P D Z (1)
Pozdĺžny profil, Vetvy - A
Pozdĺžny profil, Vetvy - B
Priečne rezy Vetvy A
Priečne rezy Vetvy B
Príloha č. 5 Výkaz výmer Vetva B
príloha č.1, 2 a č.3
Príloha č.4 - Predná strana
Príloha č.5 Výkaz výmer Vetva A
Revízna šachta - drenážna vetva A
Revízna šachta - drenážna vetvaB
Situácia širších vzťahov - TDZ (1)
Situácia Vetvy - B (1)
Situáciaa Vetvy - A (1)
Súťažné podklady Liptovský Peter
Technická správa Vetva B
Technická správa vetva A
Univerzálna odtoková šachta vetva A
Univerzálna odtoková šachta vetva B
Vytyčovací výkres,Vetvy - A