načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

Územného rozhodovania a stavebného poriadku

Oznámenie

 o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

podľa § 36 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov 

Prílohy

Oznámenie o začatí územného konania