načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Albína
Telefón +421 44 5222484

VZN O UŽÍVANÍ VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI Liptovský Peter

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Liptovský Peter č. 5/2019 O UŽÍVANÍ VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI

Liptovský Peter Obec Liptovský Peter v zmysle § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení vydáva pre územie obce Liptovský Peter toto Všeobecne záväzné nariadenie o užívaní verejných priestranstiev v obci Liptovský Peter (ďalej len „VZN“)

Prílohy

VZN 52019