načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miroslava
Telefón +421 44 5222484

Oznámenie - Verejná vyhláška

o začatí konania o zmene v užívaní stavby § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Prílohy

Oznámenie - Verejná vyhláška