načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Lucia
Telefón +421 44 5222484

Výzva na predkladanie ponúk – Dom smútku

Prílohy

1 PODORYS -pôvodný stav
2 pohlad južný - pôvodný stav
3 pohlad vychodný - pôvodný stav
4 pohlad severný - pôvodny stav
5 pohlad západný - pôvodny stav
6 PODORYS - nový stav
7 pohlad južný - nový stav
8 pohlad vychodný - nový stav
9 pohlad severný - nový stav
10 pohlad zapadný - nový stav
Príloha č.1- Identifikačné údaje a návrh kritérii
Príloha č.2 Výkaz výmer
Príloha č.3- Vyhlásenie uchádzača
Príloha č.4 - Návrh Zmluva o dielo OLP
Príloha č.5 - Výkresová dokumentácia -Technická sp
Výzva na predloženie ponúk
odpady