načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miroslav
Telefón +421 44 5222484

Pozvánka na zhromaždenie PSSD v Liptovskom Petre dňa 14.3.2020

 

Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre


POZVÁNKA


V zmysle uznesenia výboru pozemkového spoločenstva Vás pozývame na 28. zhromaždenie nášho spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa. 14.3.2020 o 12:30 hod so začiatkom rokovania o 13:00 hod v priestoroch kultúrneho domu v Liptovskom Petre s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  4. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2019
  5. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh na rozdelenie zisku
  6. Plán práce a finančný plán na rok 2020
  7. Správa dozornej rady za rok 2019
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Viac informácií v priloženej pozvánke:

Prílohy

Pozvánka na zhromaždenie PSSD dňa 14.3.2020