načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miroslav
Telefón +421 44 5222484

Pozvánka na rokovanie UPS Liptovský Peter dňa 14.3.2020

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo v Liptovskom Petre


POZVÁNKA


Vážení spoluvlastníci, výbor UPS Liptovský Peter Vás pozýva na rokovanie XXVIII. Zhromaždenie spoluvlastníkov podielov Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Liptovskom Petre, ktoré sa uskutoční dňa
 

14. marca 2020 o 9:00 hod
 

v priestoroch kultúrneho domu Liptovský Peter s prezenciou o 8:30 hod.
 

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľa
  4. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2019
  5. Správa o hospodárení za rok 2019 (ekonomika)
  6. Správa o hospodárení v lesných porastoch za rok 2019
  7. Správa dozornej rady, schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
  10. Záver

Viac informácií v priloženej pozvánke:

Prílohy

Pozvánka na rokovanie UPS L. Peter dňa 14.3.2020