načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Eleonóra
Telefón +421 44 5222484

Stavebné povolenie

J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701) - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV „Na Hlinách“ I. etapa – 8 RD“ lokalita „Tále“ líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 a KN-C 2928 v k.ú. Liptovský Peter.

Prílohy

Stavebné povolenie