načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Miloslava
Telefón +421 44 5222484

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Liptovský Peter

Obec Liptovský Peter, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy "Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Liptovský Peter " v zmysle § 22 zákona č.237/2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

predlžuje lehotu prerokovania

N Á V R H U

Zmeny a doplnky č.1

územného plánu obce Liptovský Peter

do 28.2.2013

Do návrhu je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Liptovský Peter a internetovej stránke obce http://www.liptovskypeter.sk/.

Dokumenty:

ÚPN-LP-Titulka

UPN-O LP-text-oprava

ZaD1-UPN-O LP-2,3-komplex-legenda

ZaD1-UPN-O LP-2-komplex 10-oprava

ZaD1-UPN-O LP-3-komplex 5-oprava

ZaD1-UPN-O LP-4-doprava-legenda

ZaD1-UPN-O LP-4-doprava-oprava

ZaD1-UPN-O LP-5-voda-legenda

ZaD1-UPN-O LP-5-voda-oprava

ZaD1-UPN-O LP-6-energie-legenda

ZaD1-UPN-O LP-6-energie-oprava

ZaD1-UPN-O LP-7-OPaK-legenda

ZaD1-UPN-O LP-7-OPaK-oprava

ZaD1-UPN-O LP-8-zabery PP-legenda

ZaD1-UPN-O LP-8a-zabery PP 5-oprava

ZaD1-UPN-O LP-8b-zabery PP 10-oprava

 

ZaD1-UPN-O LP-9-regul+VPS-legenda

ZaD1-UPN-O LP-9a-regul+VPS 5-oprava

ZaD1-UPN-O LP-9b-regul+VPS 10-oprava

ZaD1-UPN-O LP-nalozky