načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Vincent
Telefón +421 44 5222484

„STOP Vysokotepelnému zhodnoteniu komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň

Aktivisti pripravili v súvislosti s výstavbou spaľovne v lokalite Žadovica PETÍCIU nasledovného znenia: Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prílohy

Stanovisko