načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Vincent
Telefón +421 44 5222484

Rozsah hodnotenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Rozsah hodnotenia určený podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica k. ú. Podtureň“, ktorej navrhovateľom je EKOPLAZMA s. r. o., Krátka 4474/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Prílohy

php_value upload_max_filesize 2000M php_value post